- Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje napravljeni su 2005. godine, a tada je u školama bilo 10.000 djece više nego sada. Ukoliko nešto brzo ne poduzmemo, doći ćemo u situaciju kao i Unsko-sanski kanton, gdje je više od 200 nastavnika i učitelja postalo tehnološki višak - kaže Midhat Čaušević, zastupnik u Skupštini TK, koji je podnio inicijativu prema Pedagoškom zavodu TK i resornom ministarstvu za izmjenu Pedagoških standarda.

Broj učenika

Pedagoški standardi od 2005. godine mijenjani su više puta, ali nikada nije napravljen prečišćeni tekst što dovodi do dodatnih zabuna. Zbog toga je Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK napravio nacrt novih Pedagoških standarda.

- Još u julu prošle godine formirana je Radna grupa za izmjene Pedagoških standarda, ali od tada je održan jedan sastanak, nakon kojega ništa konkretno nije urađeno. Zbog toga smo mi odlučili da napravimo jedan dokument koji bi bio polazna osnova. Konsultirali smo više od 30 ljudi iz prakse, bivše direktore škola, nastavnike, autore udžbenika, defektologe... - priča predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK Sumedin Kulović.

Dodatni problem što je u TK izmjena Pedagoških standarda praktično stala napola, pa imamo situaciju da je maksimalan broj učenika za odjeljenje od prvog do četvrtog razreda 31, a od petog do devetog razreda 34.

- Mi sada imamo situaciju da u razrednoj nastavi kod učiteljica, do četvrtog razreda, imate dva odjeljanja po 16 učenika jer to daje ukupno 32 učenika, a maksimalan broj za te razrede je 31. Međutim, kada ti učenici dođu do predmetne nastave, petog razreda, onda to dva razreda postaju jedan od 32 učenika jer standard za te razrede predviđa maksimalan broj u odjeljenjima do 34 učenika. Dakle, bez 35 učenika se ne smiju praviti dva odjeljenja u jednoj školi. Dakle, hipotetički djeca, pored realno teške tranzicije sa razredne na predmetnu nastavu, s većim brojem nastavnika, dobijaju veća odjeljenja s kojima je puno teže raditi - pojašnjava Kulović.

Radna mjesta

On naglašava da sindikat ne traži otvaranje novih radnih mjesta i navedene izmjene nemaju to za cilj.

- Mi imamo naglašen trend odlaska ljudi, a sasmim tim i smanjen broj učenika, posebno u manjim sredinama. Ovo je samo način da ne gasimo škole i odjeljenja, zadržimo postojeća radna mjesta, a pri tome olakšamo učenicima jer je valjda svakome jasno da je puno lakše raditi s manje učenika u odjeljenju - dodaje Kulović.

Postojeći standardi propisuju da, naprimjer, nastavnik matematike ima normu 19 časova i za njih prima plaću. Međutim, taj nastavnik ima četiri časa po razredu, što znači da mora imati 20 časova.

- Dodatni čas nastavniku se na plaća kao prekovremeno jer se to tako ne tretira. To je samo dio stvari koje su neuređene. Također u nacrtu novih Pegaoških standarda prvi put smo propisali normative za svaki predmet, odnosno šta svaki kabinet mora minimalno imati za izvođenje nastave - navodi Kulović.

Cilj danas podnesene incijative je da novi Pedagoški standardi budu doneseni prije početka naredne školske godine, jer bi se, bez donesenih izmjena, već tada mogao pojaviti značajan broj tehnološkog viška.

Dodajmo da je Skupština TK danas usvojila incijativu kojom se zabranjuje konzumiranje alkohola u školama i njihovim dvorištima. Također, upotreba duhanskih proizvoda bit će moguća samo u određenim prostorijama, koje odredi škola. Da bi ova incijativa zaživila u praksi resorno ministarstvo će morati predložiti izmjene zakona, a u tim izmjenama predvidjeti i adekvatne kazne za prekršitelje.