Cilj SEL-2 ocjenjivanja je da izvrši provjeru i ocjenu operativne sposobnosti deklarisane jedinice, odnosno da se u realnom vremenu izvrši uvježbavanje tehnike i procedurа koje se odnose na eventuаlno učešće u međunarodnim operacijama podrške miru i izgradnju borbene spremnosti OSBiH sa NATO standardima.

Smotru je izvršio komandant Operativne komande OSBiH generalmajor Radovan Ilić, a prisustvovali su zamjenik komandanta Operativne komande (OK OS BiH) za operacije brigadir Mirzet Lubenović, komandant Komande za obuku i doktrinu (KOiD) brigadir Slaven Blavicki, koji je ujedno i direktor vježbe. Raport generalmajoru Radovanu Iliću o spremnosti jedinice za
ocjenjivanje predao je komandant INF-L-BNG major Enis Herić.

Тokom realizacije vježbe poštuju se sve epidemiološke i higijenske mjere propisane od nadležnih institucija, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Za sve učesnike vježbe osigurana su sredstva za ličnu i kolektivnu higijenu, uz konstantan nadzor nadležnih medicinskih službi OSBiH tokom održavanje vježbe, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.