Zbog pogoršane situacije, izazvane posljedicama prekomjernog priliva migranata na ovo područje, čime je ugroženo javno zdravlje, sigurnost i prava građana USK Operativna grupa USK donijela je, a na osnovu Zaključaka Skupštine Unsko-sanskog kantona i vijeća Grada Bihaća i Velike Kladuše, usvojila je nekoliko zaključaka.

Zaključci i mjere koji su doneseni na proširenom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko – sanskog kantona, dana 02. 9. 2020. godine, ostaju na snazi, a uključuju odvraćanje daljeg priliva migranata na područje USK. Zabranu prijevoza migranata svim prevoznim sredstvima, kao i zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama, te zabranu pružanja usluga smještaja migrantima.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Vlade USK sutra (30.septembar) treba da organizuje, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Bihać, IOM-om i uz asistenciju Uprave policije MUP-a USK, privremeno relociranje maloljetnih migranata iz centra Bira u centar za prihvat ranjivih kategorija Borići u Bihaću. Zadužuju se ministar MUP-a USK i policijski komesar USK da, odmah po izmještanju maloljetnih osoba bez pratnje iz centra Bira u Bihaću, organizuju izmještanje ostalih korisnika tog centra na lokalitet Lipa u Bihaću, a zbog zatvaranja kampa Bira. Na lokalitet Lipa organizovati i izmještanje migranata zatečenih van smještaja na području grada Bihaća.

Zadužuju se ministar Ministarstva unutrašnjih poslova USK i policijski komesar da Uprava policije MUP-a USK blokira privremeni prihvatni kamp u Miral u Velikoj Kladuši, radi sprječavanja daljeg prijema migranata u ovaj kamp a u cilju njegova gašenja. Traži se od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa UN agencijama, u roku od 72 sata, organizuju relokaciju migranata iz centra Miral u slobodne kapacitete kampova kojima upravlja država, van područja USK.

Traži se od IOM da, u skladu s potrebama, organizuje hitni medicinski transport kao i zbrinjavanje ranjivih kategorija migranata.
Zadužuje se Crveni križ USK da i dalje organizuje podjelu obroka za migrante u prihvatnim kampovima te da koordinira humanitarno djelovanje nevladinih organizacija i pojedinca, navodi se u saopćenju Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.