Unsko-Sanski kanton – Moderna, prva doza – 10, Pfizer, prva doza – 54, druga doza – 192, treća doza – 306, AstraZeneca, druga doza – 120 vakcina.

Posavski kanton – Moderna, druga doza – 300, Pfizer, prva doza – 304, druga doza – 132, treća doza – 408, Sinopharm, treća doza – 200 vakcina.

Tuzlanski kanton – Moderna, prva doza – 230, druga doza – 3.050, Pfizer, prva doza – 2.040, druga doza – 4.134, treća doza – 4.080 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – Moderna, prva doza – 170, druga doza – 2.280, Pfizer, prva doza – 1.524, druga doza – 2.280, treća doza – 3.048, AstraZeneca, druga doza – 1.400 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – Moderna, druga doza – 150, Pfizer, druga doza – 150, Sinopharm, druga doza – 100, prva doza – 100 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Moderna, prva doza – 110, druga doza – 500, Pfizer, prva doza – 1.002, druga doza – 1.500, treća doza – 2.004, AstraZeneca, druga doza – 250 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Pfizer, druga doza – 42, treća doza – 18 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Moderna, druga doza – 200, Pfizer, prva doza – 402, druga doza – 300 vakcina.

Kanton Sarajevo – Moderna, druga doza – 400, Pfizer, druga doza – 1.800 vakcina.

Kanton 10 – Pfizer, prva doza – 300, AstraZeneca, druga doza – 30 vakcina.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za prvu dozu Moderna vakcine biti isporučeno 520, a za drugu 6.880.

Kantoni će ukupno za prvu dozu dobiti 5.526, za drugu 10.530, a za treću 9.864 doze Pfizer vakcine.

Za ovu sedmicu kantonima će biti isporučeno i 1.800 AstraZeneca vakcina za drugu dozu.

Također, kantoni će dobiti i 100 Sinopharm vakcina za drugu i 300 za treću dozu.

Ukupno je prema kantonima za ovu sedmicu otići će 35.520 doza vakcina.

Podsjetimo, ranije je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH rečeno kako se distribucija vakcina vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.