Zaključak o zabrani kretanja u ovom periodu donijela je Vlada Kantona Sarajevo na sjednici u četvrtak, zbog drastično pogoršane epidemiološke situacije u ovom kantonu. Zabrana kretanja na snazi će biti narednih 15 dana, a po potrebi će biti i produžena.

Kako je rečeno, iz zabrane kretanja u KS izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području KS, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taksi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Kao što je odranije poznato, uposlenici kojima se odvija proces rada u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu od 21 sat uvečer do 5 sati ujutro narednog dana.

Poznato je i da su poslodavci svojim uposlenicima ranije izdali potvrde o kretanju, a na osnovu odluke Federalnog štaba civilne zaštite iz novembra prošle godine. Međutim, nakon što su ove mjere pooštrene u Kantonu Sarajevo, iskrslo je pitanje potrebe izdavanja drugih potvrda, a koje bi bile u skladu sa mjerama koje su na snazi u ovom kantonu.

Iako je neformalno rečeno da za tim neće biti potrebe, odnosno da će ranije potvrde važiti i u novim okolnostima, a što je i sasvim logično jer je Federacija "starija" od Kantona, policajci na terenu su, u što smo se i sami uvjerili u par navrata, dovodili u pitanje validnost tih potvrda, te upozoravali osobe koje ih posjeduju da im one više nisu validne i da mogu zbog toga biti kažnjeni.

Stoga smo od MUP-a Kantona Sarajevo zatražili i zvanično pojašnjenje ove situacije, te ih pitali kakve instrukcije od MUP-a Kantona Sarajevo imaju policajci na terenu u tom pravcu.

- U vezi sa Vašim upitom obavještavamo Vas da je potrebno da se obratite nadležnom kriznom štabu, odnosno, organima koji su donijeli predmetne naredbe o ograničenom kretanju, kako na području Kantona Sarajevo, tako i na području Federacije BiH, jer su isti ovlašteni da daju tumačenja tih naredbi i upute o realizaciji pojedinih odredbi predmetnih naredbi - navodi se u odgovoru Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Kantona Sarajevo.

Dakle, iz MUP-a Kantona Sarajevo nismo dobili konkretan odgovor zbog čega potvrde koje se odnose na kretanje na području cijele Federacije BiH nisu validne za kretanje na području Kantona Sarajevo, kao ni šta bi u njima trebalo navesti, iako smo od njihovih službenika upozoreni da nam ranije izdate potvrde ne vrijede.