- Vrijeme za proljetnu sjetvu je na pragu. Cijene repromaterijala za sjetvu i dalje rastu posebno je to slučaj sa gorivom koje je svaki dan skuplje, a isto čini veliki dio ulaznog troška u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim putem tražimo hitnu reakciju za uvođenje "Plavog dizela" - navodi se u saopćenju Udruženja poljoprivrednika FBiH. 

Ako je ta mjera nije moguća, poljoprivrdnici FBiH traže hitnu intervenciju robnih rezervi sa gorivom po povoljnijim cijenama za primarne poljoprivredne proizvođače.