- Kriterije je zadovoljilo 2.300 firmi, dok 1.050 nije zadovoljilo kriterije po osnovu javnih prihoda ili po osnovu otpuštanja radnika u periodu koji je zadat javnim pozivom. Javilo se i 1.030 poslodavaca iako nisu imali pravo na subvenciju, a 570 prijava su odbijene jer su duple, jer su se prijavili i po osnovu javnog poziva ili su prijave poslali na dvije adrese koje su bile navedene – kazao je Jeličić.