- Posljednje tri godine u poslovnom smislu bile su za nas veoma teške. Tokom pandemije koronavirusa imali smo manji prihod jer nismo fakturisali račune zatvorenim objektima. Prošle godine imali smo poskupljenja energenata i do 50 posto, prosječna starost našeg voznog parka je 17 godina i imamo puno troškova na rezervne dijelove, koji također, više koštaju. Imamo još neke obaveze zbog kojih smo morali predložiti korekciju cijena - kaže Admir Bećirović, direktor tuzlanskog Komunalca.

On ističe da ono što je Komunalac predložio, nije maksimalno, jer su vodili računa da bude prihvatljiva građanima.

- Radi se o jednoj KM po članu domaćinstva, plus pola marke za deponovanje otpada. Dakle četveročlana porodica dodatno će plaćati 4,5 KM više mjesečno, a tročlana tri i po KM više, plus PDV - pokašnjava Bećirović.

Tuzlanski Komunalac zavisno od sezone ima oko 320 zaposlenih, a prema riječima direktora, u planu je povećanje i njihovih plaća, ali i nabavka novije opreme.

- Korisnici socijalne pomoći su oslobođeni plaćanja naših usluga. Mi maksimalno fakturišemo do četiri člana domaćinstva, preko toga ne naplaćujemo. Prosjek je otprilike tri člana, a u kućama također naplaćujemo po članu, bez obzira na veličinu objekta i broj kvadrata. To su sve načini da izađemo ususret građanima - pojašnjava Bećirović i ističe da Komunalac dnevno iz 40 mjesnih zajednica odveze oko 200 tona otpada.