Tužilaštvo ZDK, zbog krivičnog djela "Zloupotreba položaja ili ovlaštenja", podnijelo je optužnicu još 10. maja, a Općinski sud Bihać u cijelosti je potvrdio 20. maja ove godine.

- Optuženi se tereti da kao službena osoba nije obavio svoju službenu dužnost, tako što nije donio odluku o uplati obaveznih doprinosa za benficirani radni staž na svoje ime, iako je znao i bio svjestan da bi uplatom doprinosa za beneficirani radni staž, po sili zakona, stekao uslove za penziju te bi mu prestao i mandat policijskog komesara - ističe savjetnica Redžić.

Koričića se tereti da je na taj način počinio krivično djelo "Zloupotreba položaja ili ovlaštenja", iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da je "sebi pribavio korist u vidu nepripadajućeg prava na radni odnos na radnom mjestu policijskog službenika u Upravi policije MUP-a USK i vršenja mandata policijskog komesara, kao i sva druga prava koja proizilaze iz radnog odnosa i mandata policijskog komesara".