- Vijeće Apelacionog odjeljenja, nakon održane sjednice, donijelo je drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je prvostepena presuda od 19. februara 2021. potvrđena - saopćeno je iz Državnog suda.

Mehmedagić i Pekić su oslobođeni optužbi da su zloupotrebom položaja u augustu 2020. godine pribavili nadzorni snimak iz BH Pošte i otkrili identitet pošiljaoca anonimne prijave protiv direktora OSA-e.

VEZANI TEKST - Čavka se žalio na oslobađajuću presudu Mehmedagiću i Pekiću, sutra sjednica

Optužnica ih je teretila da su na neutvrđen način saznali da je podnesena anonimna prijava, a Pekić je, po naređenju Mehmedagića da mu pribavi snimak, kontaktirao direktora BH Pošte. Tražio je snimak s nadzorne kamere za 27. august, navodeći da je u pitanju državna tajna.

Tužilaštvo je na ročištu održanom 10. maja, iznoseći žalbu na ovu presudu, njeno ukidanje tražilo zbog bitnih povreda krivičnog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, uz prijedlog da se odredi novo suđenje.

U obrazloženju žalbe je navedeno, između ostalog, da su sami postupak obilježile brojne povrede, da je od prvog zakazanog ročišta Tužilaštvo bilo konstantno pod pritiskom suda koji je preuzeo vođenje postupka, te da stranke u postupku nisu čule izreku presude, ni konstataciju da su saglasne da se ne čita činjenični opis.

Odbrane optuženih su zatražile da se ova žalba odbije uz konstatacije da su se optuženi branili i odbranili svjedocima Tužilaštva, tako što ih tužilac nije pitao isto što i u istrazi, te da je "jedini imperativ bio optužiti direktora OSA-e".