Zastupnica Sanela Prašović Gadžo je upozorila, a prema podacima EUROPOL-a, da putovanje 90 posto migranata u Evropsku uniju uglavnom omogućavaju članovi kriminalne mreže. Zastupnici su danas usvojili šest zaključaka Komisije za sigurnost Zastupničkog doma, a tiču se migrantske krize.

Čitava je lepeza krivičnih djela migranata 

- Svi zaključci usvojeni početkom januara u Bihaću su izuzetno sveobuhvatno izanalizirani. Nama su i na toj sjednici predočeni izvještaji policijskih agencija koji sagledavaju migrantsku krizu kroz segment sigurnosnog problema. Navest ću vam podatak EUROPOL-a, a glasi: "Da putovanje 90 posto migranata u Evropsku uniju uglavnom omogućuju članovi kriminalne Čuli smo to i od policijskog komesara tokom sjednice Komisije u Bihaću. Informacija Federalne uprave policije govori o počinjenim krivičnim djelima migranata, to je čitava lepeza - kazala je Prašović Gadžo.

Govorio je i zastupnik Albin Muslić.

- Ispravan je zaključak da smo mi na USK pregaženi od migranata i bojim se kada nastupi proljeće da će situacija eskalirati. Trebamo riješiti pitanje istočne granice Bosne i Hercegovine. Tražimo od Vijeća ministara BiH da se kapacitiraju policijske jedinice na istočnoj granici BiH kako bi onemogućili ulazak ilegalnih migranata na područje BiH koji će dominantno doći u USK, a evo sada ih imamo i u Kantonu Sarajevo - kazao je Muslić.

Narodu je dozlogrdilo 

Zastupnik Hamdija Abdić je podsjetio da su USK, tačnije Bihać i Velika Kladuša u najtežim vremenima, kada su imali humanitarnu katastrofu, kada se mali dio migranata trebao prebaciti u druge dijelove BiH, naišli na barijeru.

- I USK i Grad Bihać mogu da naprave te barijere, da naprave probleme i Federaciji i državi. Kompletna migrantska kriza je u USK i KS. Vrlo dobro smo osigurali izlaz iz USK, a otvorili ulaz. U USK podijeljen je narod, jedni su sentimentalni prema migrantima među kojima i ja spadam. Ipak, osnovna stvar je zaštiti grad Bihać. Krizu podnose samo Bihać i Velika Kladuša. Znam šta slijedi u budućnosti, narodu je u USK dozlogrdilo, poslat ćemo na granice narod, policiju i nećemo više dozvoliti migrantima da ulaze. Dok je zime građani Sarajeva će imati problema, a u ljetnim danima će se ovamo sliti sve. Napravit ćemo strategiju da se to ne desi, pa ćemo vidjeti čiji će biti problemi da li RS ili svih dijelova FBiH - kazao je Abdić.

U danas usvojenim zaključcima Komisije za sigurnost, stoji da Zastupnički dom Parlamenta FBiH očekuje od sigurnosnih agencija na svim nivoima da uspostave učinkovit sistem koordinacije i usklade aktivnosti kontrole boravka i kretanja migranata. Ovaj Dom očekuje od svih policijskih agencija da u okviru svojih nadležnosti pojačaju aktivnosti na utvrđivanju identiteta migranata koje zateknu i konrolišu na svojoj teritoriji.

Zastupnički dom od međunarodnih organizacija kao što su IOM i UNHCR zahtijeva da kontejnere i opremu koji se nalaze u Biri stave konačno na raspolaganje nadležnim institucijama u BiH. Zahtijeva i od nadležnih zakonodavnih organa na svim nivoima vlasti hitno pristupanje izmjenama zakonske legislative kako bi omogućili efikasnije postupanje u oblasti upravljanja migrantskom krizom

Da svi snose teret migrantske krize 

Zastupnički dom traži hitno osiguravanje dostatnih uvjetnih smeštajnih kapaciteta, prihvatnih centara u sredinama koje do sada nisu snosile teret migrantske krize, a misli se najviše na RS.

Zastupnički dom FBiH poziva nadležne agencije u BiH da prekonstrolišu sve tokove koji se odnose na transfere novca koji dolaze u BiH putem prije svega Western Uniona iz država iz kojih dolaze migranti, a borave u Bosni i Hercegovini.