Tokom sastanka razgovarano je o projektima koji su od interesa za povratničku populaciju na području ove općine, konkretno o nabavci laptopa za srednjoškolce Srebrenice, kao i o nastavku štampanja knjige "Na strani čovječnosti", zbirke intervjua na bosanskom i engleskom jeziku koje je sa sudijama, tužiteljima, istražiteljima Haškog tribunala i Međunarodnog mehanizma za krivične sudove uradila autorica Ajša Hafizović-Hadžimešić koja je pratila suđenja sa srebreničkim majkama.

Prvo izdanje ove knjige na bosanskom jeziku objavljeno je 2020. godine u okviru obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, dok je promocija na engleskom jeziku objavljena godinu kasnije.

Premijer Uk dao je punu podršku srebreničkim majkama, istaknuvši da na Kanton Sarajevo uvijek mogu računati kada su u pitanju ne samo ovi, nego i svi drugi projekti čija implementacija ima za cilj pomoć povratničkoj populaciji u srebreničkoj regiji, saopćila je Služba za protokol i press KS.