Sivro je naveo da su nedavno od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a dobili zahtjev da dostave mišljenje na prijedlog pravilnika kojim se reguliše prijem u radni odnos.

Prema njegovim riječima, u sindikatu su jednoglasno odlučili da izraze negativno mišljenje na taj pravilnik, koje su dostavili ministarstvu, te istovremeno zatražili sastanak sa premijerom KS i kantonalnom ministricom pravde i uprave, a koji bi trebao biti održan sutra.

- Na tom sastanku ćemo tražiti od premijera da Vlada KS odbije dati saglasnost na taj pravilnik jer se njime vraćamo u period prije 2013. godine kada je direktor primao onoga za kojeg je smatrao da je najpodobniji, a ne najsposobniji - istakao je Sivro.

Kako je dodao, od 2013. godine na snazi je pravilnik kojim su definisani kriteriji i procedure prijema u radni odnos u vrtićima, osnovnim i srednjim školama KS.

- Taj pravilnik, koji sadržava jasne kriterije je tumačen i doživio je i kritike, a prošle godine Vlada KS je donijela uredbu kojom je sve ono što je u vlasništvu KS više od 50 posto, odnosno sve ustanove, preduzeća, zadužila da se prijem radnika vrši u skladu sa Zakonom o radu i uredbi Vlade KS koja definiše određene procedure - naveo je Sivro.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture  KS Faruk Bešlić je kazao da će spriječiti, gdje god mogu, zapošljavanje po političkoj liniji, rođačkim i prijateljskim vezama. Naglasio je da ne  smije biti različitih kriterija kod prijema radnika.