Upečatljive i upadne policijske pratnje često znaju izazvati pometnju u gradskom saobraćaju. Po zakonu, gradonačelnik, ali ni političari koji obnašaju vlast na kantonalnom nivou nemaju pravo na pratnju i rotacije na službenim automobilima.

Pravo na pratnju, rotacije i zaštitu službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH imaju članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH i devet ministara, trojica članova kolegija, odnosno predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, glavni tužilac Tužilaštva BiH, predsjednik Suda BiH. Također, Direkcija za koordinaciju pruža fizičku i tehničku zaštitu stranim zvaničnicima za vrijeme posjete BiH.

Tako na policijsku zaštitu i pravo korištenja pratnje, kao i rotacionih svjetala po potrebi ima oko 30 državnih zvaničnika.

Kada su u pitanju političari sa entitetskog nivoa vlasti, Federalna uprava policije štiti predsjednika, dva potpredsjednika, premijera i zamjenike premijera Vlade FBiH. Na zaštitu imaju pravo i predsjedavajući Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, kao i federalni ministar unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a prema dostupnim informacijama štiti samo tri osobe, a to su predsjednik entiteta, premijer i predsjednik NSRS-a.

Međutim, učestala je i zloupotreba rotacionih svjetala i njeno nezakonito korištenje. Poseban revolt građana izaziva nepotrebno korištenje rotacija policijskih službenika u nepotrebne ili čak lične svrhe.

Policija rotaciona svjetla može koristiti samo onda kada procjeni da za to ima potrebe, prilikom potjere, zaustavljanja određenog lica ili kao znak njihovog prisustva, kao i vozila hitne pomoći ili vatrogasaca.

Korištenje rotacionih svjetala na vozilima policije, vatrogasaca i hitne pomoći nije precizno regulisano, te se prepušta službeniku da procijeni potrebu za korištenjem rotacije. Ako se radi o zaštiti, pratnji i službenim automobilima sa rotacionim svjetlima, onda se rotacije mogu koristiti samo onda kada moraju da prekrše saobraćajne propise, to jest da iskoriste prvenstvo prolaza u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. 

Zakon nalaže da je svaki učesnik saobraćaja dužan ustupiti neometan prolaz i prvenstvo koloni ili automobilu koji ima pratnju.

- Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza, omoguće nesmetan prolaz, a po potrebi zaustave vozilo, umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta, strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad prođu sva vozila pod pratnjom - stoji u Zakonu.

Međutim, u protivnom ukoliko nema potrebe za korištenjem rotacija, drugi učesnici saobraćaja nisu se dužni skloniti pred pratnjom ili kolonom.

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini jasno kaže da uređaji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugrađuju i upotrebljavaju samo na vozilima čija su pratnja policija ili vojna lica i na vozilima s pravom prvenstva prolaza, odnosno na vozilima Službe hitne pomoći, vatrogasnim vozilima, vozilima policije i sudske policije, vojnim vozilima i vozilima Državne granične službe.

Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu i pratnju, ali da bi lakše prošli na cestama, često se dosjete da na službene automobile ugrade "blinkere" ili "treptače", to jeste rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Iako za ovo ne postoji nikakva zakonska odredba, ne postoje specijalne policijske kontrole koje kažnjavaju ovakvu vrstu prestupnika. 

Kazna za vozače koji neovlašteno postavljaju uređaje za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih signala je novčana kazna u iznosu od  100 do 300 KM, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od jedan do četiri mjeseca i jedan kazneni bod.