Pod medicinskim vještačenjem smatra se vještačenje kojim se ocjenjuje trajno funkcionalno oštećenje organizma, koje se ne može otkloniti daljim mjerama medicinske rehabilitacije i zaštite, radi ostvarivanja prava u skladu sa zakonom.

Institut ima odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću i Livnu, a prema potrebi može organizovati neposredan rad ljekara vještaka i komisija i u drugim mjestima, odnosno prostorijama, koje na raspolaganje mogu staviti zdravstvene i ustanove socijalne zaštite.

Sjedište odjeljenje za drugostepeni postupak medicinskog vještačenja je u Sarajevu, a ono svoj rad, po potrebi, organizuje tamo gdje ima prvostepenih predmeta.

Odjeljenja za prvostepeni i drugostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja ne smatraju se poslovnim jedinicama ili podružnicama instituta kao pravne osobe, već se ustrojavaju isključivo da korisnicima omoguće lakši pristup uslugama.

Radi potrebe provjere medicinske dokumentacije, odnosno obavljanja dodatnih pregleda s ciljem što objektivnijeg medicinskog vještačenja, institut može organizovati posebne specijalističke preglede u vlastitim prostorijama ili u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, pri čemu institut ima pravo angažovanja vanjskih saradnika. Prilikom organizovanja rada ljekara vještaka i komisija odjeljenja za prvostepeni i drugostepeni postupak, bit će poštovana nacionalna zastupljenost zaposlenih u skladu s važećim propisima.

Kako je obrazloženo, predložene izmjene se prioritetno odnose na organizaciju, strukturu, poboljšanje kadrovskih kapaciteta u pogledu načina rada Instituta, odnosno otklanjanje uzroka dodatnih troškova u radu instituta, koji postoje u zakonu koji je trenutno na snazi.