Oni su danas odbili da se po skraćenoj proceduri razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, a čiji je predlagač zastupnik Salko Zildžić (SDA) i grupa zastupnika.

O ovom zakonu se danas raspravljalo u formi nacrta i na sjednici je bilo burno.

Raspodjelom je godinama oštećeno šest kantona

Zildžić je kazao kako je riječ o jednom od najvažnijih zakona kada je riječ o Federaciji BiH i tiče se raspodjele prihoda prema kantonima. Podsjetio je da su u više navrata postojali pokušaji izmjene, ali bezuspješno. Ukazao je na nepravednu raspodjelu javnih prihoda prema Tuzlanskom kantonu, u odnosu, na recimo Kanton Sarajevo.

Govorila je i Alma Kratina, šef Kluba zastupnika DF-a.

- Da ne bude dileme, mi smo za pravedniju raspodjelu sredstava i ravnomjerniji razvoj kantona. Podsjetit ću da je inicijativa izmjene ovog zakona bila prisutna i u prošloj godini. Ovo je jedan od najvažnijih zakona iz oblasti fiskalne politike i tu je neophodna redovna procedura, da se Vlada FBiH zaduži da do kraja godine uputi u parlamentarne klupe u redovnoj proceduri ovaj zakon kako bismo mogli vidjeti šta je Vlada uradila - rekla je Kratina.

U raspravu se uključila i zastupnica Elzina Pirić (PDA).

- Ja sam se danas taman obradovala da ćemo govoriti o nečemu što je interes jer je šest kantona u Federaciji koji su ošetećeni ovim zakonom i smatram da bi bolje bilo da danas nije bio na dnevnom redu. Kolege iz Sarajeva, volim ja svoj glavni grad, ali i volim svoje Banoviće i Tuzlanski kanton više od ičega na svijetu. Ovim zakonom je TK na godišnjem nivou oštećen 33 miliona KM od 2006. godine. To je 400 miliona u prosjeku - rekla je, između ostalog, Pirić.

Dževad Adžem (DF) je kazao kako će se vrlo teško usaglasiti po ovom pitanju.

Opasan politički potez

- Stanovništvo nije validan faktor, čak je diskriminirajuće kod raspodjele javnih prihoda. Nije tačno da je najveća pokrivenost uvoza izvozom u Zeničko-dobojskom kantonu jer u proteklih 10 godina Bosansko-podrinjski kanton, taj zaboravljeni inkubator na kojem su političke i druge harange. I ja bih danas volio da pričamo o odlasku mašina za izgradnju brze ceste u BPK, nego da se bavimo populizmom kada je u pitanju raspodjela javnih prihoda. Znači, BPK je taj koji ima pokrivenost uvoza izvozom od 150, a doseže nekada i 180 posto. Vrlo je važno napomenuti da smo mi u ovoj godini, sa Vladom koja je imala donijeti strategiju razvoja, o programiranju razvoja, valjda treba izvršiti izmjene Zakona o raspodjeli javnih prihoda - rekao je Adžem.

Kazao je da Bosansko-podrinjski kanton ne treba dobijati milostinju.

- Nisam ekonomista, ali dugo vremena to isčitavam zbog zle sudbine BPK, to što većina misli da se BPK daje milostinja. Prestanite da nas posmatrate kao prostor koji je second hand generacija i građani kojima se daje polovična roba. Mi smo kanton nastao ustrojstvom Federacije BiH, jedan od 10 kantona koji je nastao, a nema izvorne prihode da isfinansira sve ono što mu je Ustavom nametnuto, a to su zdravstvo, školstvo, sigurnost... Isto je i sa drugima, a ne penalizirati KS. Ovo je opasan politički potez u izmjenama rapodjele javnih prihoda, slažem se jednim dijelom da je opravdan atak na budžet KS, ali u trenutku kada je ugrožena sigurnost Bosne i Hercegovine, otvarati prostor javnog nezadovoljstva u glavnom gradu, nećete vi imati problema sa Goraždom. Nas je ostalo 15-ak hiljada, vi to možete i zatvoriti, to je poligon za preživljavanje. Ali ako vam u ovom trenutku dođu protesti građana Sarajeva, pozabavit ćemo se jadom i unutar Federacije i van - poručio je Adžem.

Kazao je da se sistemski mora pristupiti izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.