Apelaciono odjeljenje Suda BiH smanjio je kaznu Petru Tasiću sa deset godina na pet zbog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenom na području Višegrada, dok je Momir Tasić pravosnažno osuđen na 14 godina.

-Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je nakon održane sjednice vijeća donijelo presudu kojim se žalba odbrane optuženog Momira Tasića odbija kao neosnovana, dok se žalba branioca optuženog Petra Tasića djelimično uvažava te se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, dok se u ostalom dijelu prvostepena presuda potvrđuje - stoji u saopćenju Državnog suda.

Prvostepenom presudom izrečenom u septembru 2018. godine, Momir Tasić osuđen je na 14 godina zatvora zbog prisilnog nestanka civila, kao i za silovanje, a Petar Tasić na deset godina zbog odvođenja bošnjačkih civila. U ovom predmetu prvostepenom presudom optužbi je oslobođen Mirko Tasić i na taj dio presude Tužilaštvo nije uložilo žalbu, čime je ona postala pravosnažna.

Momir, Petar i Mirko Tasić optužnicom su se teretili da su u junu 1992. učestvovali u prisilnom nestanku šest žrtava bošnjačke nacionalnosti, koje su prethodno uhapsili, mučili i zlostavljali a zatim odveli u pravcu Užica, nakon čega im se gubi svaki trag.

Mirko i Momir Tasić su bili optuženi i za silovanje dvije osobe bošnjačke nacionalnosti. Prema optužnici, Momir i Petar su bili pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), dok je Mirko Tasić bio pripadnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Višegrad.

Ova presuda Apelacionog odjeljenja je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe.