Počela je rekonstrukciji dijela ulice Koševo od raskrsnice sa licom Patriotske lige do raskrsnice Kemal-begove ulice, dužine 360 metara.

- U sklopu sanacije planirano je kompletno uklanjanje oštećenog asfalta i kolovozne konstrukcije, te postavljanje novog tamponskog sloja debljine 30 cenimetara i ugradnja najkvalitetnijeg asfalta debljine 14 centimetara.  Biće izvršena i zamjena poklopaca, slivnika, rešetki, te nivelacija šahtova na novu kotu. Očekujemo da će prema planiranoj dinamici radovi biti završeni do kraja augusta - pojasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta firme Grakop.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi je izmjena režima saobraćaja, a s obzirom na značaj ovog projekta za poboljšanje uslova za odvijanje saobraćaja apelujemo na naše sugrađane, odnosno vozače i pješake, da za vrijeme izvođenja radova pokažu potrebno razumijevanje i strpljenje kako bi se rekonstrukcija navedene saobraćajnice realizovala u planiranom roku.

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a zbog radova na rekonstrukciji dijela ulice Koševo od 22. jula do 31. augusta došlo je i do izmjena u odvijanju javnog gradskog prijevoza, navodi se u saopćenju Općine Centar.