Na osnovu Odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH došlo je do smanjenja cijene testiranja na COVID čija cijena trenutno iznosi 96 KM bez PDV-a, a cijena s PDV-om iznosi 112,32 KM.

- Uzimanje uzoraka za testiranje će se vršiti u Zavodu za mikrobiologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku u jutarnjem terminu od 10:00 do 11:00 sati i poslijepodnevnom terminu od 15:00 do 16:00 sati. Rezultati testiranja će se izdavati od 18:00 do 19:00 sati za uzorke koji su uzeti u jutarnjim terminima. Za uzorke uzete u poslijepodnevnim terminima rezultati testiranja će se izdavati naredni dan od 08:00 do 10:00 sati - kaže se u saopćenju UKC-a TUzla.

Nalaz se izdaje na jednom od službenih jezika u BiH i na engleskom jeziku, a plaćanje će se vršiti na licu mjesta.