Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost Spreča upravlja branom na jezeru Modrac i vodim resursima ove hidroakumulacije, a za to plaća različite naknade.

Veliko povećanje

- Ono što sada plaćamo 309.000 KM, prema novom obračunu iznosilo bi oko 2,5 miliona KM, bez obzira na količinu isporučene industrijske vode ili proizvedene električne energije - kazao je direktor Spreče Hajrudin Suljić.

To će značiti enormno povećanje cijene vode za korisnike, upozorava Suljić, za privredu dva puta, a za stanovništvo oko tri puta.

Spreča je do sada plaćala naknadu od 0,01 KM po metru kubnom isporučene vode, odnosno 0,01 KM po kilovat satu proizvedene električne energije. Umjesto toga, sada bi trebali plaćati 1.500 KM po hektaru potopljene površine.

- Mi smo posebno pogođeni jer novi način izračuna nalaže da ukoliko je, na kraju godine, iznos naknade manji od 1.500 KM po hektaru potopljenog zemljišta, onda se primjenjuje ova klauzula. Mi u odnosu na hidroelektrane imamo daleko manji prihod, stoga bi računali po površini - pojašnjava Suljić.

Pojednostavljeno, općinama gdje se nalazi Buško jezero, koje je po površini najveća hidoakumulacija u BiH, puno više odgovara obračun po površini, nego po isporučenoj vodi ili električnoj energiji. Za jezero Modrac, situacija je obrnuta, pa dok će na Buškom profitirati, na Modracu će platiti i javno preduzeća, privreda i građani.

- Nama godišnji prihod od prodaje vode iznosi 2,1 milion, a sada bismo morali plaćati naknadu lokalnim zajednicama 2,5 miliona KM. Pored toga mi moramo plaćati koncesionu naknadu, posebnu vodnu naknadu Agenciji za vodno područje rijeke Save. Ovo pogoduje i našim lokalnim zajednicama, ali bi se povećanje njima, kao bumerang vratilo građanima Tuzle, Lukavca i Živinica te privredi - zaključio je Suljić.

Izmjene Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, koje su usvojene 29. decembra i stupio je na snagu osam dana nakon donošenja.

Inicijativa Vlade TK

- Izmjene su donesene bez ikakvih konsultacija s Vladom Tuzlanskog kantona (TK) i bez provedene javne rasprave. Zbog toga iniciramo hitnu izmjenu donesenog zakona ili njegovo stavljanje van snage. Predložili smo da se od naknade izuzmu akumulacije koje isključivo služe za vodosnabdijevanje stanovništva i privrede. Ukoliko nam se ne udovolji, pokrenut ćemo ocjenu ustavnosti - kaže Vahidin Smajlović, kantonalni ministar poljoprivrede, šumarstve i vodoprivrede.

Tražit ćemo, dodaje Smajlović, da im se dostavi sama procedura usvajanja izmjena zakona.

- Ovaj način obračuna ide u koris općina Livno i Tomislav grad, na području kojih se nalazi hidroakumulacija Buško jezero, pa će naknada ovim gradovima porasti iz hidroelektrane Obrovac, iz susjedne Hrvatske, porasti sa 3,5 na 8,5 miliona KM - kaže Smajlović.

Povećanje cijena mogli bi osjetiti i stanovnici Teočaka jer se povećanje naknada odnosi i na jezero Sniježnica iz kojeg se građani snabdijavaju pitkom vodom.