Suad Zonić iz Tuzle, izvršni direktor za proizvodnju i održavanje u Rudniku Kreka, osuđen je na tri i po godine zatvora, a Sakib Muhtarević, rukovodilac PK Dubrave, Sakib Halilčević, tehnički rukovodilac PK Dubrave i Asim Brčaninović, rukovodilac službe za zaštitu na radu PK Dubrave, osuđeni su na dvije i po godine zatvora.

Nedim Šljivić, tehnički rukovodilac za BTK (bager, traka, klasirnica) PK Dubrave, svi iz Živinica, i Mirad Delić iz Tuzle, tehnički rukovodilac BTO (bager, traka, odlagač) PK Dubrave osuđeni su na po dvije godine zatvora.

Oni su optuženi za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u sticaju s krivičnim djelom oštećenje zaštitnih naprava na radu počinjeno iz nehata.

Tragedija se dogodila nakon obrušavanja kosine na kopu, a nastradala su četiri muškarca koji nisu zaposlenici u rudniku, ali su organizirano došli da natovare ugalj da bi ga kasnije prodavali. Suđenje u ovom postupku trajalo je duže od sedam godina, a optuženi su 1. jula 2016. godine, pred sudom izjavili da nisu krivi.

Optuženi se, prema navodima optužnice Tužilaštva TK, kao odgovorne osobe u različitim segmentima poslovanja Rudnika Kreka i PK Dubrave, nisu pridržavali propisa o tehničkim pravilima prilikom izvođenja rudarskih radova i zaštitnih mjera.

Iskopavanje se vršilo van okvira dopunskog rudarskog projekta i u nestabilnim uvjetima te da su postupali suprotno odredbama Zakona o rudarstvu FBiH i pravilnicima Rudnika Kreka Tuzla.

Tereti ih se, jer su, prema novodima optužnice, bili upoznati sa nestabilnošću kosina na kopu, ali su ipak dozvolili ulaz trećim licima. Osuđenima se, po pravosnažnosti presude, zabranjuje obavljanje određenih dužnosti tri godine, a moraju solidarno platiti sudske troškove koji iznose 6.250 KM, plus po 200 KM sudskog paušala.