Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma i na taj način dva ministarstva jačaju saradnju u oblastima cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prometa. Zatim, informacionih i komunikacionih tehnologija putem razvoja programa i projekata. Uz održavanje bilateralnih konsultacija buduća saradnja će uključivati i zajedničke obuke, tehničku pomoć te uzajamne posjete.

Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministara BiH još jednom je pozdravilo održavanje godišnjeg sastanka guvernera EBRD-a u maju 2019. godine u Sarajevu, koji će okupiti guvernere EBRD-a iz cijelog svijeta, te veliki broj poslovnih ljudi.

Prethodno je primljena k znanju Informacija Koordinacionog tijela za praćenje i koordinaciju aktivnosti organiziranja godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 2019. godine u Sarajevu o poduzetim i planiranim aktivnostima i procjeni troškova u vezi sa održavanjem sastanka te su donijeti odgovarajući zaključci u cilju nastavka pripremnih aktivnosti za održavanje ovog važnog sastanka.