Prema podacima stranice IQAir Sarajevo se nalazi među pet najzagađenih gradova na svijetu.

Njegov indeks zagađenosti je 166.

U regionu je zagađeniji od Sarajeva samo Beograd sa indeksom 168.

Prvo mjesto po zagađenosti zauzima Delhi -Indija (188), potom Lahore- Pakistan (183)...

Kada je riječ o bh. prijestolnici, Sarajevo godinama u zimskom periodu ima problem za smogom, zagađenjm zraka. Nalazi se u kotlini i veliki broj ložišta na ugalj stvara probleme.

- U Kantonu Sarajevo postoji više od 20 hiljada nelegalnih ložišta, uglavnom na području općina Novi Grad i Ilidža - tvrdnje su kantonalnog ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Envera Hadžiahmetovića.