Tako se javnim oglasom traže 32 medicinske sestre/tehničari, jedan diplomirani inženjer medicinske radiologije, dva fizioterapeutska tehničara i dva laboratorijska tehničara.

Osnovna plaća predviđena za radno mjesto medicinska sestra/tehničar iznosi 1.043 KM, za radno mjesto diplomirani inženjer medicinske radiologije 1.484 KM, a za fizioterapeuta i laboratorijskog tehničara osnovna plaća iznosi 1.043 KM.

Za radno mjesto diplomirani inženjer medicinske radiologije predviđen je probni rad u trajanju od tri mjeseca, dok je za preostala radna mjesta predviđen probni rad od 30 dana.

Javni oglas je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.