Predsjedavajući Komisije Asim Sarajlić (SDA) kazao je novinarima nakon sjednice da je svaka zemlja koja je prošla proces puta ka NATO-u unaprijedila strane investicije, putnu infrastrukturu, ali i sveukupan život građana.

Izrazio je nadu da će Program reformi 2021. godine, koji je prethodno jednoglasno usvojen na sjednici Komisije za saradnju s NATO-om, biti uskoro usvojen i na Vijeću ministara BiH kako bi se krenulo u proces reformi.

- BiH je na tom putu ka članstvu u NATO-u i treba da se zajednički ostane na tom putu, a ne da idemo na neke stranputice - dodao je.

Također, smatra da će Vijeće ministara BiH u skladu s potrebama postupiti i uz Program reformi vrlo brzo dostaviti i ovogodišnji državni budžet na usvajanje parlamentu BiH.

Članica Zajedničke komisije iz Doma naroda PSBiH Marina Pendeš (HDZ) pozvala je da put BiH ka Evropskoj uniji i Sjevernoatlantskom savezu ne bude predmet dnevnopolitičkih prepucavanja i korišten u dnevnopolitičke svrhe.

Dodaje da je Program reformi važan dokument, a realizacija njime predviđenih aktivnosti trebala bi dovesti do unapređenja vladine prava, zaštite ljudskih prava i slobode te doprinijeti efikasnijoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Kaže da taj dokument osim vojnog, obavještajnog i sigurnosnog aspekta prepoznaje i Reformsku agendu koja BiH vodi ka Evropskoj uniji, ali je ponovila da ne ovisi samo od BiH da li će država biti članica NATO-a jer je za to potrebno zadovoljiti određene uvjete.

- Članstvo u NATO-u se neće dogoditi sutra, ali ne treba zaboraviti da niti jedna zemlja u tranziciji nije postala članica Evropske unije, a da nije prethodno postala članica NATO-a i dosegla reforme, jer NATO nije samo odbrambeni nego i politički savez - zaključila je.

Članica Zajedničke komisije iz Doma naroda Dušanka Majkić (SNSD) kaže da su dokumentom definirane aktivnosti, ali na Program reformi ima veliki broj primjedbi jer tvrdi da nije napisano ono što je istina.

Upozorava da u njemu nema ništa o radu dvije značajne parlamentarne komisije od kojih je jedna zadužena za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) koja ne radi tri godine, a druga Zajednička komisija za odbranu i sigurnost.

Ponovila je i stav Republike Srpske kada je u pitanju članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu, a to je da se članstvo ne prejudicira.