Tako su revizori utvrdili da je jedan uposlenik Ministarstva zdravstva FBiH bio angažiran u devet komisija i za godinu na to ime naplatio više od 28.000 KM, pri tome je uredno primao plaću u Ministarstvu.

- Skrećemo pažnju da, iako je određeni broj komisija (polaganje stručnih ispita, ocjena ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje djelatnosti uvoza i prometovanja otrovima, proizvodnju kozmetike sa posebnom namjenom, stavljanje i skidanje lijekova na listu lijekova...) formiran na osnovu posebnih propisa, radi se o poslovima i zadacima koji su u nadležnosti Ministarstva, u okviru redovnih radnih zadataka, utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i koji se obavljaju u toku radnog vremena. U komisijama su imenovani zaposlenici koji u većini slučajeva obavljaju rukovodeće poslove (savjetnici i pomoćnici ministra, sekretar Ministarstva i šefovi odsjeka) - navodi su u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva zdravstva, a koji je objavio Ured za revizuju institucija u FBiH i dodaje:

Dobio 23 rješenja o isplati naknade 

"Na osnovu uvida u dokumentaciju konstatovali smo da je za rad zaposlenika u komisijama isplaćen ukupan neto iznos od 168.395 KM, a za rad u komisijama (po više osnova) zaposlenici su pojedinačno ostvarili ukupna primanja na godišnjem nivou od 100 KM do 28.305 KM. Zaposlenik koji je na osnovu rada u komisijama i 23 rješenja o isplati naknade ostvario ukupna primanja u neto iznosu od 28.305 KM bio je angažovan u devet komisija, uz napomenu da mu je u 2019. godini isplaćena neto plaća za 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 28.636 KM za poslove na radnom mjestu savjetnika ministra za poslove farmaceutike".

Dodaje se da je stručnom savjetniku u Federalnom ministarstvu zdravstva za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, na ime neto naknade za rad u komisijama u 2019. godini isplaćena 21.730 KM, dok je neto plaća u istom periodu izosila 17.815 KM.

U Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2019. godini za rad u komisijama isplaćeno je ukupno 54.020 KM, a odnosi se na isplate naknada članovima komisija u kojima su imenovani zaposlenici i vanjski saradnici. Dio naknada komisijama se finansira iz budžetskih sredstava. Na komisiju za veterinarske lijekove je isplaćeno 10.510 KM, za polaganje stručnog ispita iz oblasti veterinarstva (16.790 KM).

- S obzirom na to da je većina komisija formirana za obavljanje poslova iz nadležnosti za koje se angažuju zaposlenici, ne možemo potvrditi opravdanost isplate naknada članovima komisija. Preispitati opravdanost isplata naknada zaposlenicima po osnovu rada u komisijama za poslove iz nadležnosti Ministarstva - napisali su federalni revizori.

Nismo se uvjerili da su obavljali poslove mimo radnog vremena 

U Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije izdaci za komisije u 2019. godini iznosili su 15.930 KM.

- Iako su komisije, čiji su članovi uglavnom usposlenici Ministarstva, formirane shodno zakonima, a isplate naknade članovima rađene su pozivajući se na Uredbu o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe, iznose isplata ne smatramo opravdanim jer se nismo uvjerili da su se poslovi i zadaci obavljali izvan redovnog radnog vremena, a što je prema odredbama člana 8. Uredbe, osnov za isplatu naknade. Također, isplate za rad u pojedinim komisijama nisu opravdane jer se odnose na obavljanje redovnih poslova i zadataka Ministarstva - ukazuju revizori.

Zamjerke su evidentne i kada je riječ o komisijama pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

- Isplate naknada za rad u komisijama koje se odnose na zaposlenike Ministarstva iznose najmanje 17.960 KM. Smatramo neopravdanim isplate članovima komisija u koje se imenuju zaposlenici u slučajevima kada se poslovi obavljaju u toku radnog vremena jer primaju naknadu po osnovu plaće i ostale naknade koje prizilaze iz radnog odnosa za poslove na koje su raspoređeni - stoji u revizorskom izvještaju.