Kako je saopćeno iz KO SDA, zatečeni su činjenicom da visokopozicionirani član SDA iznosi netačne tvrdnje o SDA u javnosti, te su sa deset tačaka demantovali njegove današnje tvrdnje. 

1. Denis Zvizdić poredi potpuno neuporedivo, tj. rezultate lokalnih s općim izborima – jedino je moguće porediti lokalne izbore s lokalnim, te opće izbore s općim. Dakle, mogu se porediti lokalni izbori 2012. kada je Zvizdić bio predsjednik KO SDA Sarajevo i lokalni izbori 2020. godine.

2. Netačna je tvrdnja da je SDA u Sarajevu na izborima 2020. osvojila 45.000 glasova, taj broj je najmanje 47.500, pri čemu još nisu izbrojani glasovi poštom i dio glasova koje su prikupili mobilni timovi. Nisu izbrojani ni svi glasovi s redovnih biračkih mjesta, što sugerira da bi po broju glasova SDA mogla imati skoro jednako glasova kao i 2012. godine. Ovim Denis Zvizdić, kao visokopozicionirani dužnosnik SDA, u javnosti iznosi netačne i nepotpune podatke i svjesno narušava ugled stranke.

3. Izlaznost na izborima 2012. je bila nešto veća nego na izborima 2020. godine, pa je SDA i po tom osnovu tada mogla dobiti nešto više glasova nego ove godine. Ovaj odlučujući podatak Zvizdić svjesno izostavlja.

4. Nije tačna tvrdnja Zvizdića da je SDA u odnosu na prošle lokalne izbore osvojila "skoro 20 vijećnika" manje. SDA je prije četiri godine, kada Denis Zvizdić nije bio predsjednik KO SDA, imala 99 vijećnika, a sada će imati najmanje 83, a vrlo moguće i više. To je 14, 15 ili 16 manje, a ne 20 kako tvrdi Zvizdić. Vrlo je važno napomenuti da je najveći porast i skok u broju vijećničkih mjesta SDA u Sarajevu doživjela godinu i osam mjeseci nakon što je predsjednik KO SDA Sarajevo prestao biti Denis Zvizdić.

5. Zvizdića demantira i jako važan podatak, da je na izborima 2012. godine, kada je on vodio KO SDA Sarajevo, SDA osvojila 75 vijećničkih mjesta u Kantonu Sarajevo što je 13 manje nego 2008. godine kada ih je imala 88 i kad Zvizdić nije rukovodio procesima. Ovaj podatak govori da je SDA u Sarajevu, pod rukovodstvom Denisa Zvizdića, 2012. ostvarila ogroman pad u broju osvojenih vijećničkih mjesta, a Denis Zvizdić nije smatrao da tada treba dati ostavku, za razliku od Fikreta Prevljaka koju je svoju odgovornost prihvatio i ostavku ponudio. Navedene činjenice govore i da je SDA u Sarajevu, pod vodstvom Fikreta Prevljaka, po broju vijećničkih mandata ostvarila bolji rezultat nego SDA u 2012. pod vodstvom Denisa Zvizdića. Konačno, SDA je osvojila 13 vijećničkih mjesta MANJE kada je Zvizdić došao na poziciju predsjednika KO SDA Sarajevo, a 21 VIŠE nakon što je otišao s nje.

6. Zaključujemo da je SDA na ovim izborima osvojila najmanje 8 vijećničkih mjesta VIŠE nego kad je predsjednik KO SDA Sarajevo bio Denis Zvizdić.

7. SDA ima jedno načelničko mjesto manje u odnosu na 2012. godinu, za Ilijaš je brojanje u toku i vjerujemo da ćemo pobjediti, ali SDA 2012. godine u Kantonu Sarajevo nije protiv sebe imala udruženu "četvorku", niti visokopozicionirane (bivše, dojučerašnje i sadašnje) članove SDA kojima je jedini posao bio da denunciraju i uništavaju SDA, a zatim da to poslije prikazuju kao njen tobožnji historijski poraz.

8. U 2012. godini, kao ni tokom cijelog mandata Denisa Zvizdića kao predsjednika KO SDA Sarajevo, nisu postojale stranke koje su danas aktivne na političkoj sceni i u borbi za glasove i vijeća u Sarajevu (NiP, Platforma za progres, NBL, NB).

9. Zvizdić ističe kao svoj uspjeh što je SDA 2012. u Kantonu Sarajevo "osvojila najviše glasova od svih partija", ali propušta napomenuti da je SDA i 2020. godine osvojila najviše glasova u Kantonu Sarajevo, procentualno skoro jednako kao i 2012. godine.

10. Tvrdnja da je "SDA na ovim lokalnim izborima na većini izbornih mjesta u Sarajevu dobila manje glasova nego što je otjerano ljekara sa KCUS-a", je prizemna, zlonamjerna, netačna, tendenciozna i neprimjerena u tolikoj mjeri da ju je besmisleno i komentirati.

Kantonalni odbor SDA Sarajevo, s obzirom na ove činjenice, poziva potpredsjednika SDA Denisa Zvizdića da prestane u javnosti održavati privatne kolegije s ljudima koji izvana ruše SDA, prilikom čega iznosi netačne ili frizirane podatke i time šteti vlastitom ugledu kao i ugledu stranke. Žalosti da se visokopozicionirani član SDA, u svojim interesnim borbama, koristi identičnim lažnim tezama kao i stranke i pojedinci čiji je jedini program udar na SDA i rušenje SDA, navodi se u saopćenju KO SDA.