- Dok su parlamenti, skupštine, općinska/gradska vijeća u cijeloj Bosni i Hercegovini u stalnom zasjedanju, pri čemu razmatraju i donose različite mjere, usvajaju rebalanse budžeta, institucionalno prate rad kriznih štabova i svakodnevno imaju informacije o efektima poduzetih mjera donesenih zbog pandemije koronavirusa, Skupština USK, nakon što je usvojila budžet za tekuću godinu, izgleda da nije više potrebna aktuelnoj vlasti - navodi se u saopćenju.

Međutim, dodaju, potrebna je građanima Unsko-sanskog kantona koji su je izabrali. Na skupštinsko zasjedanje čekaju planovi i programi rada kantonalnih ustanova, čije mogućnosti djelovanja su u ovim okolnostima svedene na minimum.

- Skupština USK na dnevnom nivou građane Kantona košta 6000 KM. Nedopustivo je i za svaku osudu da se taj novac troši, a da zastupnici pri tome ne rade ništa jer im nije omogućeno da obavljaju funkciju koju su im građani povjerili.

Pozivamo zamjenika predsjedavajućeg Skupštine da u što kraćem roku sazove redovnu sjednicu, na kojoj očekujemo rebalans Budžeta Kantona, rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite od proglašenja stanja prirodne nesreće i materijale čije će usvajanje osigurati funkcionalnost kantonalnih institucija- zaključuije se u saopćenju SDA USK.