Kako je saopćila Služba za odnose s javnošću UNSA, izborna sjednica Senata bit će održana 1. jula. Kandidati za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu prezentirat će programe rada za mandatni period 2020–2024. godine.

Članovi Senata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) informirani su, danas na redovnoj sjednici Senata, o listi kandidata za izbor na funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020–2024. godine, na osnovu Izvještaja Komisije za provođenje procedure izbora rektora za mandatni period 2020–2024. godine.