Proglašen je krivim kao upravnik logora "Krupa" u Zoviku, koju funkciju je obavljao od juna 1992. do sredine 1994. godine, za nezakonito zatvaranje, nečovječno postupanje i prisiljavanje na prinudni rad. Za neke tačke optužnice je oslobođen.

Sud Bosne i Hercegovine donio je jučer, 10. juna drugostepenu presudu kojom su šestorica optuženih za zločine nad civilima na području općine Hadžići osuđeni na ukupno 42 godina zatvora. Apelaciono vijeće razdvojilo je postupak u odnosu na optuženog Šerifa Mešanovića od ostalih optuženih iz predmeta "Silos" zbog njegove bolesti.

Suđenje u ovom predmetu počelo je u aprilu 2012. protiv osmerice optuženih, a prvostepena presuda je izrečena u julu 2018. godine.

Do obnovljenog suđenja je došlo nakon što je Apelaciono vijeće ukinulo prvostepenu presudu u predmetu "Silos", kojom su optuženi Mustafa Đelilović i ostali bili osuđeni na kazne zatvora od pet do deset godina i obnovilo suđenje. Mešanović je kao bivši upravnik u kasarni "Krupa" tom presudom bio osuđen na sedam godina zatvora.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe, piše Birn.