Skupština Kantona Sarajevo danas na sjednici utvrdila je Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi, a kojim se uređuju pitanja organiziranja i ostvarivanja lokalne samouprave u KS, a javna rasprava će trajati 90 dana.

Po mišljenju zastupnika, najveći kamen spoticanja bit će raspodjela javnih prihoda i nadležnosti funkcioniranja zajedničke komunalne infrastrukture, prije svega javnog prijevoza, vodovoda, kanalizacije i grijanja, ali i brojnih drugih važnih pitanja kao što su odvoz smeća, parking, tržnice i osnovno obrazovanje.

Ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić je kazala da je javna rasprava 90 dana kako bi se pripremila upravo raspodjela javnih sredstava, ali i da bi devet općina i Grad mogli imati vremena da usaglase stavove o nadležnostima.

- Funkcionalna provedba zakona će biti najveći izazov za Kanton Sarajevo, ali nadležnosti neće moći biti dio švedskog stola. Ne smije se dozvoliti da općinske vlasti preuzmu profitabilne nadležnosti, komunalnu privredu i infrastrukturu, a da Kantonu ostave neprofitabilne - kazala je Brčić.

Zakon se mora donijeti na osnovu presuda Ustavnog suda BiH, ali i zbog usklađivanja sa Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi.