Kako je pojasnio, doznačeni novac od MMF-a trenutno se nalazi u Centralnoj banci BiH, na KM depozitnom računu Ministarstva finansija i trezora BiH za MMF transakcije. Istovremeno, Centralna banka BiH je doznačeni novac u eurima prihvatila kao deviznu rezervu.

- Novac u iznosu 648,1 milion KM još nisu raspoređena prema nižim nivoima vlasti, te će stajati na tom računu sve dok se ne donese posebna odluka Vijeća Ministara BiH o njegovoj raspodjeli - podvukao je Softić.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 23. aprila donijelo je Odluku o davanju ovlaštenja ministru finansija i trezora BiH za izdavanje promisorne note za povlačenje novca Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od MMF.

Član 2. stav (2) te Odluke, glasi "Novac iz člana 1. ove Odluke koji bude povučen temeljem promisorne note, bit će raspoređen posebnom odlukom Vijeća ministara BiH shodno potpisanom Pismu namjere". 

- Posebna odluka Vijeća ministara BiH, formalno-pravno predstavlja preduvjet za dalje postupanje Centralne banke Bosne i Hercegovine u skladu s potpisanim Memorandumom o razumijevanju od 20. aprila. U protivnom, postupanjem Centralne banke bez te odluke, CBBiH bi došla u situaciju da krši donesenu Odluku Vijeća ministara od 23. aprila kao i druge propise koji definiraju ulogu i obaveze Centralne banke kao fiskalnog agenta BiH - jasno je kazao guverner.

Podsjetio je da je u tom smislu, Centralna banka BiH uputila dopis Vijeću ministara BiH 4. maja za dostavljanje ove odluke kako bi se ispunili uvjeti o raspodjeli novca, kao i da bi novac što prije došao do krajnjih korisnika kojima je prijeko potreban.