- Jučer, 14. januara, nešto prije 20 sati na dežurni telefon HGSS Stanice Gospić dolazi dojava o dezorijentiranim planinarima na Velebitu. Prema njihovim tvrdnjama naišli su na medvjeda i u bijegu su se izgubili. Mladi planinari iz Zagreba su istoga dana u jutarnjim satima krenuli prema Vaganskom vrhu, no gotovo cijelo vrijeme kretali su se krivim stazama. U trenutku kada su uputili poziv HGSS-u nalazili su se na području južnog Velebita (Bunovac – Štirovac). Pripadnici HGSS-a su odmah poslani na teren, a dodatne snage stavljene su u pripravnost. Spasioci planinare pronalaze u 22.30 sati, bili su dezorijentirani i promrzli. Akciju su dodatno otežavali mrak, ali i vremenski uslovi - stoji na stranici Hrvatske gorske službe spašavanja.