VEZANI TEKST - Sreća spasila građane od tragedije, urušio se dio zgrade električne centrale na Marijinom Dvoru

- Nije istina da se na mjestu Električne centrale gradi parking. Ova zgrada koja je bila srušena u ratu i kasnije je došlo do njenog potpunog urušavanja nalazi se u  obuhvatu izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor - za lokalitet Kvadrant B". Shodno tome, bilo kakvi planovi na navedenom lokalitetu nisu mogući dok se izmjene i dopune regulacionog plana ne donesu - izjavila je za Faktor Ajla Hašimbegović, PR kompanija The Place.

Sve aktivnosti provedene u martu ove godine, nakon što je došlo do kontinuranog obrušavanja ostataka Električne centrale, provedene su u skladu sa instrukcijama nadležnih organa, tvrdi naša sagovornica.

- Jedini cilj nas kao vlasnika lokacije bio je da osiguramo i sačuvamo ljudske živote i imovinu te smo samostalno finansirali sve izvršene aktivnosti uključujuči i radove na demontaži ostataka Elektične centrale, a u skladu sa rješenjem koje nam je izdato od nadležnih institucija. Poduzeli smo aktivnosti na ograđivanju naše lokacije i postavljanju kapije kako bismo se zaštitili od neovlaštenog parkiranja. Rampa na ulazu u zapadni dio je uništena prilikom obrušavanja i sada ponovno radimo na zatvaranju ulaza na našoj parceli – kazala je Hašimbegović.