Pošto se odluka nije primijenila na svim fakultetima, izvršeni su inspekcijski nadzori na fakultetima, te i na Univerzitetu, gdje je preispitana odluka Senata. Dana 21. februara 2023. inspekcija je naložila Senatu da stavi van snage odluku kojom su se studenti već prethodno oslobodili školarine, saopćio je Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS). 

- Ništa od ovoga ne bi bilo problematizirano da je Vlada Kantona Sarajevo na vijeme izvršila preuzetu obavezu kojom bi zagarantovala budžetska sredstva za studente sa prosjekom iznad osam. Da podsjetimo, takva odluka je i potvrđena zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo. Nadamo se da takva garancija koja nije sprovedena u djelo nije bila samo jedno populističko predizborno obećanje i da mi kao studenti nismo žrtva nemarnosti aktuelne vlasti - saopćio je SPUS.

Postavljaju javno pitanje: ko to i sa kojim pravom, pri kraju akademske godine zavlači ruku u studentske džepove i traži ponovnu uplatu školarina? 

- Shodno postojećem problemu zahtijevamo hitni sastanak sa resornim ministrom Pavlom Krstićem i njegovim pomoćnicima, ministrom finansija Emirom Dedovićem i premijerom Nihadom Ukom. Nadamo se da će problemi studenata napokon biti prepoznati i da će imenovani održati hitni sastanak sa studentskim predstavnicima. Pozivamo vas da pokažete poštovanje i empatiju prema najjačim snagama društva, studentima. Također, urgiramo prethodno navedene da promptno iznađu rješenje i zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu i fakultetima Univerziteta u Sarajevu oslobode najbolje studente plaćanja školarine - saopćio je SPUS.