U rudnicima uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine ima 11.200 uposlenih. Od tog broja u rudnicima u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH (EPBiH) oko 2.000 je tehnološki višak, rekao je za Faktor Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH. Kaže da će se višak radnika rješavati kroz socijalno prihvatljivo zbrinjavanje u naredne tri godine.

Husić ističe da je sve manja zainteresiranosti za upošljavanje u rudnicima, tačnije podzemne kopove. Poređenja radi, nekada se na konkurs za 21 radno mjesto prijavljivalo i do 1.000 ljudi, a danas jedva i 19 osoba.

Prirodnim odlivom bi se moglo riješiti 50 posto

- Mi smo 13. januara u Vladi FBiH na sastanku sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem i resornim ministrom Nerminom Džindićem razgovarali o stanju u rudnicima. Dubinska analiza je pokazala da u rudnicima 25 posto zaposlenih ima status invalida. Analiza je pokazala da imamo oko 2.000 radnika koji su tehnološki višak u sedam rudnika koji su u Koncernu EPBiH. Oni bi se na socijalno prihvatljiv način trebali zbrinuti kako bismo došli do optimalnih organizacija i sistematizacija - govori nam Husić.

Husića smo upitali u kojem vremenskom periodu moraju riješiti ovih 2.000 radnika.

- Za njihovo zbrinjavanje nama su potrebne tri godine. Pa u zemljama EU-a ozbiljni i kvalitetni procesi restrukturiranja rudnika su trajali u prosjeku pet do šest godina. Kada se upustilo u daljnju analizu u rudnicima u FBiH, vidjelo se da je prirodni odliv jako realna mogućnost. Da se maltene u naredne dvije do tri godine 50 posto od tog broja prirodnim odlivom riješi. Odnosno, ljudi će steći uvjete za penzionisanje - kaže Husić.

Dodaje kako su svjesni da se mora ići u reorganizaciju rudnika.

- Znamo da su neke članice Evropske unije izdvojile ogroman novac kada su radile prestrukturiranje i zatvaranje rudnika. Mislimo da ima kapaciteta da se to uradi kod nas. Nije strašno ući u taj proces, strašno je stanje u kome se nalazimo. Najgore bi bilo da se ništa ne uradi i da ostane kako jeste. Mora se preispitati funkcija koncerna, način na koji funkcioniraju rudnici u okviru koncerna. Posljednji podaci govore da imamo u Koncernu oko 8.200 zaposlenih radnika, a u rudniku Banovići oko 3.000 ljudi. Tačnije 11.200 zaposlenih u rudnicima u FBiH - govori Husić.

Kaže da od ukupnog broja uposlenih u rudnicima, 20 posto otpada na administraciju.

Nekada se na 21 radno mjesto javljalo do 1.000 kandidata, a danas...

- Moramo imati administraciju, službe. Period od 2002. do 2009. godine je bila crna rupa, kada smo imali neselektivan prijem radne snage gdje je bio odnos katastrofalan, bukvalno u administrativnom aparatu između 35 i 40 posto zaposlenih. Od 2009. godine situacija je drugačija i niko se u rudnicima ne može zaposliti bez saglasnosti Elektroprivrede BiH, odnosno, Vlade FBiH - kazao nam je Husić.

Na kraju se osvrnuo i na sve manju zainteresiranost za rad u rudnicima kada je riječ o podzemnim kopovima.

- Mi smo sada imali u rudniku Kreka otvoren konkurs za 19 radnih mjesta u objektu sa podzemnom eksploatacijom, a gdje se prijavio 21 kandidat. Znate li koliko se prije pet-šest godina znalo prijaviti? Po 500 do 1.000 kandidata na 19 mjesta! Stiče se utisak da ako bismo danas za rudnik Kreka u Tuzli raspisali konkurs za određen broj radnih mjesta za podzemnu i nadzemnu eksploataciju, sigurno za podzemnu ne bi bio dovoljan broj zanteresiranih - rekao je Husić.