Nakon što je ta stranka tražila da čak 70 posto sredstava od dijela kredita koji pripada Federaciji BiH bude doznačeno kantonima i time dovela u pitanje kreditni aranžman, lideri Stranke demokratske akcije (SDA), Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i HDZ-a BiH su postigli dogovor da će FBiH pripasti 62 posto ukupnog iznosa, entitetu RS 38 posto, te da će oba entiteta po pola procenta dati Distriktu Brčko. Dio koji pripada FBiH je raspoređen na način da će 50 posto ostati na federalnom nivou vlasti, a da će 50 posto biti raspoređeno kantonima u skladu sa brojem stanovnika. Taj princip je pretočen i u Pismo namjere koje je poslano MMF-u.

Međutim, isto to Pismo namjere nije pretočeno u Odluku o povlačenju sredstava koju je kreirao ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda (HDZ), a koja danas nije prihvaćena na vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH.

VEZANI TEKST - Turković: Predloženo je da kantoni dobiju novac, a da ga FBiH vraća, to ne piše u Pismu namjere

U Prijedlogu odluke se navodi da će Ministarstvo finansija i trezora BiH podijeliti 50 posto sredstava koji pripadaju FBiH na deset kantona. Ranije je dogovoreno da će svi nivoi vlasti koji budu koristili sredstva od kredita taj novac i vratiti. Međutim, to je Bevanda pokušao "zaobići".

- Otplatu duga iz člana 1. ove Odluke vrše entiteti u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima – navodi se u članu 4. predložene Odluke.

Dakle, novac koji bi, primjera radi, potrošili Zapadnohercegovački kanton, Kanton 10 ili Posavski kanton, kojima vlada HDZBiH, bi u konačnici vraćali i građani ostalih kantona kroz budžet FBiH. To se, s obzirom da je Odluka odbijena, neće dogoditi.

Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH predviđa da se obaveza otplate vanjskog duga alocira u onom omjeru u kojem su kreditna sredstva i iskorištena, a ne na način da FBiH vraća dugove kantona, kako je to Bevanda predložio. Za Bevandu je, kako je naveo u saopćenju, zahtjev ministara iz SDA da se odluka o prihvatanju kreditnog aranžmana s MMF-om donosi na temelju tog zakonskog rješenja neprihvatljiva jer, kako je kazao, nije riječ o klasičnom zaduživanju.

S obzirom da bi FBiH od ukupnog iznosa trebalo pripasti oko 396.9 miliona KM, polovina tog iznosa, oko 198,4 miliona KM, bi ostala na entitetskom nivou, a isti iznos bi se, onako kako je to dogovoreno i kako je pretočeno u Pismo namjere, dijelilo na deset kantona prema broju stanovnika.

U FBiH, prema podacima sa popisa stanovništva iz 2013. godine, živi 2.219.220 stanovnika. Prema toj računici, najveći iznos novca bi pripao Tuzlanskom kantonu. U njemu živi oko 20 posto ukupnog broja stanovnika FBiH, što znači da bi taj kanton trebao dobiti 39,68 miliona KM. U Kantonu Sarajevo živi 18,6 posto stanovnika, te bi tom kantonu trebalo pripasti 36,9 miliona KM.

Zeničko-dobojskom kantonu (16,4 posto) bi pripalo 32,5 miliona KM, Srednjobosanskom kantonu (11,5 posto) 22,7 miliona KM, Unsko-sanskom kantonu (12,3 posto) 24,4 miliona KM, Hercegovačko-neretvanskom kantonu (10 posto) 19,8 miliona KM, te Zapadnohercegovačkom kantonu (4,3 posto) 8,5 miliona KM. Najmanji iznosi bi, u skladu sa brojem stanovnika, pripao Kantonu 10 (3,8 posto) 7,5 miliona KM, Posavskom kantonu (1,95 posto) 3,8 miliona KM i Bosanskopodrinjskom kantonu (1,06 posto) 2,1 milion KM.

Uzimajući u obzir činjenicu da HDZ "suvereno vlada" u tri kantona, te da imaju dominantnu ulogu u HNK-u, to bi u praksi značilo da bi svi građani FBiH vraćali i oko 40 miliona KM koje bi ta stranka potrošila kroz institucije koje u potpunosti kontroliraju.

Prema odluci Upravnog odbora MMF-a, BiH je odbren kredit za pomoć u borbi protiv koronavirusa u iznosu od oko 330 miliona eura, a kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grejs period od 39 mjeseci.