Iz Vlade BPK još jednom su ponovili da se razgovori o povećanju plaća sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu mogu voditi na osnovu realnih pokazatelja uz eventualnu korekciju osnovice ili satnice, a da su koeficijenti utvrđena kategorija te da o promjeni istih neće se voditi pregovori.  

Također, upućen je poziv pregovaračkom timu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu da se nastave pregovori u cilju postizanja dogovora i potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Podsjetimo, Sindikat već duže vremena najavljuje štrajk, a posljednji rok za izjašnjenje Vlade BPK istekao je danas.