Tužilaštvo je, podsjećamo, pritvor zatražilo jer je, prema tvrdnjama tužioca Ćazima Hasanspahića, Kamber prekršio ranije izrečene mjere zabrane.

Kamberu je, između ostalog, izrečena mjera zabrane javnog istupanja i iznošenja činjenica i okolnosti iz krivičnog postupka koji Tužilaštvo vodi protiv njega, na način da mu se zabranjuje kontaktiranje sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija u vezi s postupkom.

Tužiocu je bio sporan tekst koji je Kamber 1. oktobra objavio na svom blogu, a prenio ga je portal inmedia.ba.

VEZANI TEKST - Zbog pisanja na blogu zatražen pritvor za Kambera, odbrana tvrdi da uopće nije spominjao svjedoke

Sud je analizirao tekst pod nazivom "Mujo - vijećnik, Babo - savjetnik" i utvrdio da niti u jednom dijelu spornog sadržaja nisu iznesene činjenice i okolnosti koje se konkretno odnose na krivični predmet koji se protiv Kambera vodi pred Sudom BiH, niti se objave inicijala svjedoka u krivičnom postupku mogu dovesti u vezu sa konkretnim krivičnim predmetom niti sa utjecajem na svjedoke.

Prema odluci Suda, Tužilaštvo BiH nije pružilo nijedan dokaz u pravcu prethodne identifikacije svjedoka M. Z. i A. T. čiji je identitet, navodno, objavljen u spornom članku i na koje je, kako to tvrdi tužilac, izvršen konkretan utjecaj Asima Kambera.

Također, Tužilaštvo BiH nije ukazalo kojim se konkretno objavljenim sadržajem u spornom članku krše mjere zabrane, u kom obimu i na koji način i u kojem pravcu se vrši utjecaj na svjedoke M. Z. i A. T., te je prijedlog Tužilaštva BiH ocijenjen kao neosnovan, površan i paušalan.

Na ovu odluku Suda BiH dozvoljena je žalba vanraspravnom vijeću Suda BiH u roku od tri dana.