Diskusiju je moderirao Romeo Franz, predsjedavajući Parlamentarne delegacije za BiH i Kosovo.

- Prije svega, želim zahvaliti Franzu, svim europarlamentarcima, te svima koji su radili na tome da se ova sesija dogodi. Izuzetno važno je da Memorijalni centar Srebrenica ima svoje saveznike na ovom nivou, te smo zajedno posvećeni borbi za istinu - kazao je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica.

Direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić je govorila o važnosti inicijative za RECOM, ali i o drugim aktivnostima koje se tiču borbe protiv negiranja gencida.

- Želio sam iskoristiti priliku da razgovaram sa gostima o još uvijek teškom procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu. Važno je napomenuti Inicijativu za Regionalnu komisiju za otkrivanje ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (RECOM), koji se spominje kao važna inicijativa u svakoj od šest rezolucija Evropskog parlamenta koje su uslijedile od godišnjeg izvještaja Evropske komisije o zapadnom Balkanu za 2018. godinu - kazao ja Romeo Franz.

Skup je sa velikim interesom praćen u širem auditoriju iz cijele Evropske unije, a direktor Memorijalnog centra Srebrenica je zaključio da je i ovo važan korak ka kreiranju Liderske inicijative za Srebrenicu.

- Mi smo započeli sa okupljanjem domaćih imenovanih i izabranih zvaničnika, donosilaca odluka, a želimo to proširiti na međunarodnom nivou, te razviti jednu stabilnu grupu Srebrenica Leadership Initiative, koja će imati snažne zagovaračke kapacitete u direktnom djelovanju vlada i parlamenata širom svijeta na borbi protiv negiranja genocida. Taj proces danas ima svoj okvir i upravo ovakvi događaji trebaju biti rezultat takve saradnje - zaključio je Suljagić.