Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja odnosno jarbola na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Kako je obrazloženo, Odluka je donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama sedam žrtava tragično stradalih u Brčkom, saopćila je Vlada FBiH.

Prethodno je gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić donio odluku o proglašenju 27. oktobra 2021. godine Danom žalosti na području Brčko distrikta BiH, zbog tragične smrti sedam sugrađana.