Građanima Banje Luke i okolnih mjesta BH Telecom je time osigurao veću i lakšu dostupnost do usluga, uređaja i terminalne opreme iz svoje bogate i raznovrsne ponude, kao i ponude kompanija-partnera.

Novi BH Telecom centar je moderan i komforan prostor opremljen savremeno i u skladu sa zadnjim tehničkim dostignućima. U ovom objektu u budućnosti će se realizirati svi savremeni načini prezentacije ukupne ponude BH Telecoma, kao i ugodna komunikaciju sa postojećim korisnicima i svim zainteresiranima za usluge i uređaje iz ponude BH Telecoma, fizičkim i pravnim licima.

Povodom otvaranja ovog reprezentativnog prodajnog objekta, Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman je izjavio da je i otvaranje ovog prodajnog prostora bila prilika BH Telecomu da skrene pažnju na jedan od strateških ciljeva kompanije - izvrsnost u upravljanju korisničkim iskustvom, te da je i unapređenje prodajnih kanala dio ostvarenja tog cilja.

Također je istakao da BH Telecom intenzivno gradi infrastrukturu na području grada Banja Luke, te da je za ovu godinu, pored postojeće 41 bazne stanice, planirana gradnja 10 novih baznih stanica, s ciljem unapređenja kvaliteta signala mobilne mreže. Istakao je i da BH Telecom na ovom području intenzivno radi na stvaranju infrastrukturnih uslova za pružanje najnaprednijih usluga pristupa internetu za potrebe poslovnih i svih drugih korisnika.

Milada Šukalo, savjetnica Gradonačelnika Banje Luke za društvene djelatnosti, koja je u ime Grada Banje Luke prisustvovala ovom događaju, čestitajući BH Telecomu na otvaranju ovog prodajnog objekta, između ostalog je izjavila da je za građane Banje Luke vrlo dobro kada uspješne kompanije rade na njihovom području, kad se takmiče u kvalitetu svojih usluga i kada građanima pružaju kvalitetne usluge.