Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević je za Faktor kazao kako ima informacije da je Kolegij Vlade FBiH tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica ponovo vratio Zastupničkom domu FBiH. Dodaje da do Ministarstva nije došao nikakav zahtjev.

Podsjećamo, demobilisani borci od 2010. godine nemaju svoj zakon. Federalna vlada je ponudila prijedlog zakona, međutim, na Parlamentu su se počeli usvajati razni amandmani na zakon koji su ga učinili nemogućim za provesti. Potom je formirana Komisija za usaglašavanje tekstova zakona oba doma, a na čijoj posljednjoj sjednici je usvojen tekst zakona koji sadrži prijedlog Vlade FBiH s njenim amandmanima i četiri amandmana zastupnika Mahira Mešalića, koji je i kao takav neprovodiv. I na tome se stalo.

Pravna zavrzlama

- Prema informacijama koje su došle do mene, Kolegij Vlade FBiH je tekst zakona ponovo vratio Zastupničkom domu. Uglavnom, do Ministarstva nije došlo ništa. Znate, ovdje trebaju pravni eksperti da bi se to rastumačilo. U suštini, problem je na relaciji Komisije za usaglašavanje tekstova sa kolegijima oba doma Parlamenta FBiH. Znači, Komisija je trebala da dostavi usaglašeni stav da domovi ponovo zasjedaju, međutim, nije. Sada su oni u jednoj vrlo nejasnoj situaciji. Kada je riječ o zakonu, imamo pravno zamršenu situaciju - govori nam Bukvarević.

Pitali smo ga da li još uvijek smatra da se Zakon može donijeti u ovoj godini i početi s primjenom 1. januara 2019. godne?

- Meni je stvarno žao što je jedan realan zakon koji smo ponudili, na neki način srušen s amandmanima i tim dodatnim bespotrebnim aktivnostima. Očigledno, za donošenje jednog ovakvog zakona nije predizborno vrijeme. Vjerovatno treba godina u kojoj nema izbora pa da se to može hladne glave razmotriti i donijeti. S obzirom da je zakon još u parlamentarnoj proceduri, ja mogu samo sačekati ishod, da vidim šta će biti, šta će zatražiti od nas. Ono što znam je da nikakav pismeni zahtjev nije bio upućen prema Ministarstvu - kaže Bukvarević.

Zakon o pravima demobilisanih boraca predviđao je ostvarivanje 15 prava, među kojima je bilo pravo na novčanu naknadu za najugroženije, na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, prioritet u zapošljavanju, pravo na liječenje u inostranstvu, banjsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje...

Donijeti uredbu o osnovnom osiguranju

Zbog nedonošenja Zakona najviše trpe borci koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, koji nemaju nikakvih primanja, jer je Zakonom bila predviđena mjesečna naknada za borce od 57 godina i više, i žene borce s 50 godina i više.

- Zbog svega sam ponovo uputio zahtjev Kolegiju Vlade FBiH da još jednom razmotrimo Uredbu o osnovnom osiguranju boraca koji su u stanju potrebe, da oni barem počnu primati naknadu dok se ne donese zakon. To se odnosi na naše saborce koji su u stanju potrebe, koje je sustigla starost ili bolest. Moj zahtjev je da ukoliko zakon ne može proći parlamentarnu proceduru, da Vlada čim prije donese uredbu o osnovnom osiguranju demobilisanih boraca - rekao nam je Bukvarević.