U saopćenju se navodi da je TI BiH tražio dokaze da su članovi ovog odbora ispunili uslove za izbor, "jer su se u javnosti pojavile informacije da neki od njih nemaju kvalifikacije i ne ispunjavaju uslove u pogledu političke neutralnosti jer su bili članovi političkih partija". 

Dodaje se da je ipak Skupština odbila zahtjev TI BiH, uz objašnjenje da štite lične interese koji se odnose na privatnost trećih osoba, ne navodeći kako bi to privatnost članova odbora bila ugrožena ako bi se objavile informacije o radnom iskustvo i eventualnom političkom angažmanu. 

- Smatramo da nije opravdan javni interes traženjem ove informacije u odnosu na interes privatnosti i zaštite ličnih podataka. Činjenica je da je proteklo više od dvije godine od imenovanja članova Nezavisnog odbora, te se postavlja pitanje zašto podnosilac zahtjeva tada (prije dvije godine) nije tražio dostavu pomenute informacije ako je smatrao da neki od izabranih članova ne ispunjava propisane uslove - navodi se u odgovoru Skupštine ZDK, saopćeno je iz TI BiH. 

Ističe se da je prethodno ovaj odbor odbio dostaviti TI BiH informacije o provođenju konkursne procedure za izbor policijskog komesara "uz apsurdno obrazloženje da odbor nije javni organ i da se na njega ne mogu primjenjivati odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama". 

- Bitno je istaći da se radi o odboru koji je osnovala Skupština, da ima javna ovlaštenja i kontrolu nad svim informacijama o spornom konkursu. TI BiH će se žaliti na obje odluke vlasti ZDK i insistirati na objavljivanju svih informacija vezanih za konkursnu proceduru - navodi se u saopćenju.  

TI BiH smatra da je indikativno da vlasti ove informacije uskraćuju organizaciji Transparency International u BiH koja je krajem prošle godine s Upravom policije ZDK potpisala i Sporazum o međusobnoj saradnji po kojem je pratila provođenje konkursa za prijem policijskih službenika.