Kako su kazali iz Toplana, Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije je propisano da sezona grijanja počinje nakon što se u prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vanjskog zraka od 12°C ili niža, a prema podacima nadležne meteorološke službe, i to najkasnije 15. oktobra.

- Nadalje, navedenom uredbom je propisano da sezona grijanja završava nakon što se u prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vanjskog zraka viša od 12 stepeni, a prema podacima nadležne meteorološke službe, i to najranije do 15. aprila naredne godine. Izuzetno davalac usluge može ugovoriti i drugačije trajanje sezone grijanja, ukoliko se nisu stekli uslovi za završetak sezone - kazali su Feni iz Toplana Sarajevo.