Nacionalna agencija za sigurnost cestovnog saobraćaja u SAD-u (NHTSA) saopćila je da je od Tesle zatraženo da sve distributere i kupce spornih modela informira o tehničkim kvarovima i otkloni ih.

U saopćenju se navodi da je NHTSA proveo istragu i utvrdio neke kvarove na upravljačkim jedinicama nekih Teslinih modela električnih automobila. Radi se o kvaru koji može uzrokovati gubitak kamere za vožnju unatrag, gubitak kontrole odmrzavanja, kvar na autopilotu ili na funkcijama upozoravanja, a sve to može ugroziti sigurnost u saobraćaju.

Takvi tehnički kvarovi su utvrđeni na modelima Tesla Model S, proizvedenih u periodu 2012.-2018. i Tesla Model X koji je proizveden u periodu 2016.-2018.

NHTS je istragu pokrenuo još u junu prošle godine i ona je još uvijek u toku.

Rukovodstvo kompanije nije se još oglašavalo o tom slučaju.