Ministrica finansija RS-a Zora Vidović je rekla da je ovo treće povećanje plaća u ovoj godini - 1. januara povećane su plaće od tri do pet posto, a 1. juna 10 posto.

Zastupnici NSRS-a usvojili su danas izmjene odluke o dugoročnom zaduživanju RS-a, zbog rasta kamatnih stopa na međunarodnom tržištu kapitala.

Novom odlukom predviđa se promjena visine kamatnih stopa kod okvirnih uslova dugoročnog zaduživanja RS-a, i to za zaduženje putem emisije obveznica na domaćem finansijskom tržištu sa četiri na šest posto, a za zaduženje putem kredita kod međunarodnih kreditora, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada sa tri na 5,5 posto i za zaduženje putem emisije obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu sa pet na devet posto.