Sud BiH je oslobodio krivice Jadranka Šarana, Samira Šabića i Zijada Kadića za ratne zločine protiv civila i ratnih zarobljenika, kao i za neopravdano odgađanje povratka zarobljenika.

- Vijeće je pażljivo i svestrano cijenilo sve provedene dokaze i zaključilo da Tužilaštvo BiH nije dokazalo da su optuženi počinili djela za koja se terete - navela je predsjedavajuća sutkinja Željka Marenić.

Prema optuženici, Šaran je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti u Bosanskoj Krupi, Šabić komandir policijskog odjeljenja u Jasenici, a Kadić policajac. 

Kako je rečeno, Vijeće nije moglo utvrditi da su optuženi odgovorni za radnje za koje se terete, javlja BIRN.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe, dok se oštećeni za imovinsko pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.