Kako nam je potvrđeno iz Službe za zapošljavanje KS, prijavili su se doktor opće prakse, doktor stomatologije i specijalista urgentne medicine.

Na evidencijama Službe za zapošljavanje KS nalazi se 89 doktora medicine, te osam specijalista - dermatolog, dermatolog i venerolog, dvoje internista, maksilofacijalni hirurg, oftamolog, otorinolaringolog te pedijatar.

Osim njih, u KS je, prema evidencijama, nezaposleno i 89 fizioterapeuta sa visokom stručnom spremomom, 108 inženjera medicinske radiologije, 80 inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kao i 71 medicinska sestra – tehničar sa visokom stručnom spremom.

VEZANI TEKST - JU Služba za zapošljavanje KS: Poziv ljekarima u penziji da pomognu u borbi protiv koronavirusa

Prema riječima Edine Ljubuškić, v. d. direktorice Službe za zapošljavanje KS, prije usvajanja rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu na Skupštini KS, Služba ne može dalje objavljivati programe.

- Služba mora da radi po zakonu i po tom zakonu novčane naknade su prioritet. Planom poslovanja za 2020. godinu planirana sredstva za ovu namjenu su iznosila 12.500.000 KM i rebalansom su uvećana na 22.300.000 KM. Nakon detaljnog sagledavanja ove situacije i nakon preraspodjele sredstava za 2020. godinu, ostalo je dovoljno sredstava da se nastavi sa programima u 2020. godini, ali, ponavljam, nakon što se usvoji rebalans na Skupštini – kazala je, te dodala da će Služba nakon iskazivanja interesa zdravstvenih ustanova odmah raspisati nastavak uspješnog programa COVID-19 i odvojiti sredstva potrebna za realizaciju programa.

Naglasila je i to da Služba mora i ima obavezu raspisivanja i drugih programa potrebnih u narednom periodu.

- Sve ovo je, ponavljam, uvjetovano usvajanjem rebalansa Plana, a potrebni zdravstveni radnici u ustanovama zdravstvene zaštite će imati priliku naći zaposlenje preko programa Službe. Još jednom ćemo ponoviti da raznorazni pamfleti i spiskovi na društvenim mrežama o broju zdravstvenih radnika na evidenciji Službe nikom nisu od pomoći jer Služba mora raditi po zakonu i na Zakonu o budžetima FBiH i zasnovanom Planu poslovanja – kazala je Ljubškić.

Naša sagovornica istakla je i da je Služba već okončala jedan program COVID-19 gdje je zaposleno 102 zdravstvena radnika, a nakon usvajanja rebalansa očekuju daljnje zapošljavanje zdravstvenih radnika "minimalno u ovom već realizovanom broju".