Kada je sadašnja Vlada Federacije BiH na čelu sa Fadilom Novalićem preuzimala dužnost, 2015. godine, najniže penzije su bile 326,17 KM, zagarantovane 434,9 KM, prosječna samostalna penzija 415,1 KM i najviša penzija 2.174,5 KM.

Zatekli deficit u Fondu PIO od 133,1 milion KM 

Vlada Fadila Novalića je Fond penzijsko-invalidskog osiguranja zatekla u deficitu od 133.150.000 KM, sada je Fond u suficitu. Taj suficit je početkom 2022. godine iznosio 132.260.000 KM.

VEZANI TEKST - Penzije u FBiH povećane za 11,1 posto

Prvi put su u mandatu Vlade FBiH premijera Novalića penzije povećane 01.3.2018. godine tj. odmah na početku primjene novog Zakona o PIO-u i to jednokratno povećanje penzije za dio penzionera i to za 10 posto za penzionere koji su penzionisani do 31.7.1998. godine i za pet posto za penzionere koji su penzionisani od 01.8.1998. do 31.12.2007. godine.

To nije bilo redovno povećanje penzija već jednokratno kako bi se djelimično ispravila nepravda prema onim penzionerima koji su po starom Zakonu o PIO-u doživjeli nepravdu u obračunu penzije.

U aprilu 2018. godine je izvršeno redovno usklađivanje penzija kada su sve penzije povećane za 3,5 posto. Nakon toga je u maju 2018. godine bilo vanredno usklađivanje najnižih penzija za 3,1 posto. Tako je ukupno povećanje penzija u 2018. godini po navedena tri povećanja iznosilo oko osam posto.

Najniže penzije povećane za 52 posto 

- Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da je od 2018. godine do danas Zakon o PIO-u bio tako socijalno orijentisan da su najniže penzije porasle za 52 posto, sa 326 na 495, a da za to vrijeme najveće penzije nisu uopće rasle. Prvi put će i one rasti jer je dosegnuta zakonska klauzula odnosa jedan prema pet. Time smo fond učinili socijalnim - izjavio je premijer Federacije Fadil Novalić.

Kada se sve sabere, minimalna penzija je od 2015. godine, uzimajući u obzir najnovije povećanje od 11,1 posto, povećana ukupno za 168 KM, dok je zagarantovana veća za 156 KM.